به روزرسانی :
10
اردیبهشت
1396
_
   پیام ناظر بازار↫
 • سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت گلگهر11 1396-02-10 10:30:54
 • سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت ومدکو11 1396-02-10 10:30:16
 • پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 1396-02-10 9:25:59
 • توقف نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار(جوپار991) 1396-02-10 9:21:08
 • توقف نمادهای معاملاتی شاوان1، توریل1 1396-02-10 9:10:47

 • اخبار
 • پیام ناظر بازار
 • اطلاعیه‌های فرابورس
 • کدال
 • پیام ناظر بازار
ادامه...
تاریخ عنوان
1396-02-10 10:30:54 سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت گلگهر11 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت معدنی وصنعتی گل گهر در نماد " گلگهر11"، به منظور پرداخت اصل مبلغ اوراق و پرداخت آخرین سود علی الحساب سه ماهه اوراق در روز شنبه مورخ 16/02/1396، در پایان معاملات روز سه شنبه مورخ 12/02/1396 متوقف می گردد. یادآور می گردد، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر موظف است نسبت به پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق در روز شانزدهم هر سه ماه و نیز پرداخت اصل مبلغ اوراق در روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1396 به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید. سود های سه ماهه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید سودهای سه ماهه تعلق می گیرد. همچنین اصل مبلغ اوراق نیز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی اوراق تعلق می گیرد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-10 10:30:16 سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت ومدکو11 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند نماد معاملاتی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در نماد "ومدکو11"، به منظور پرداخت اصل مبلغ اوراق و پرداخت آخرین سود علی الحساب ماهانه اوراق در مورخ 14/02/1396، در پایان معاملات روز سه¬شنبه مورخ 12/02/1396 متوقف می گردد. یادآور می گردد، شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه موظف است نسبت به پرداخت سود علی الحساب ماهانه اوراق در روز چهاردهم هر ماه و نیز پرداخت اصل مبلغ اوراق در روز چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1396 به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید. سود های ماهانه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید سودهای ماهانه تعلق می گیرد. همچنین اصل مبلغ اوراق نیز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید نهایی اوراق تعلق می گیرد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-10 9:25:59 پایان مدت اعتبار و توقف نمادهای معاملاتی تسه 9308 و تسه9402 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه9308 و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه9402 جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 15/02/1396 به اتمام می رسد. لذا، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 13/02/1396 متوقف می گردند. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/08/1393 در نماد معاملاتی تسه 9308 و مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 15/02/1394 در نماد معاملاتی تسه 9402 جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 15/03/1396 می باشد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-10 9:21:08 توقف نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار(جوپار991) کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق اجاره واسط مالی دوم خرداد (با مسئولیت محدود) در نماد جوپار991، به منظور پرداخت اجاره بهای سه ماهه اوراق در روز سه شنبه مورخ 12/02/1396 در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ 10/02/1396 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
1396-02-10 9:10:47 توقف نمادهای معاملاتی شاوان1، توریل1 کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تعدیل بااهمیت پیش بینی سود سال مالی 1395 و نماد معاملاتی شرکت توکاریل (توریل1) با توجه به اطلاعات دریافتی مبنی بر تغییر با اهمیت در عملکرد سال مالی 1395 متوقف گردیدند. مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس ایران
X
 • بازار اول
 • بازار دوم
 • بازار سوم
 • بازار پایه الف
 • بازار پایه ب
 • بازار پایه ج
 • ETF
 • اوراق با درآمد ثابت
 • تسهیلات مسکن
 • بازار دارایی فکری
 • اختیار معامله
 • SME
 • بازار اول
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار سوم
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه الف
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ب
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار پایه ج
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • تسهیلات مسکن
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اوراق با درآمد ثابت
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • بازار دارایی فکری
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
 • اختیار معامله
ادامه...
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
نماد حجم ارزش پایانی درصد حجم
عرضه
قیمت
عرضه
قیمت
تقاضا
حجم
تقاضا
20 روز
در حال به روز رسانی
جستجوی نماد
ارزش بازار فرابورس ایران
مجموع بازار ها
به تفکیک صنعت
به تفکیک بازار
به تفکیک نماد
معاملات امروز فرابورس ایران
حجم معاملات
ارزش معاملات
تعداد معاملات
© 1391 شرکت فرابورس ایران
  دیدگاه شما